Co-creatief ondernemen

Wij geloven wel degelijk in management van co-creativiteit. Onze basisintuïtie is echter dat management dat in zijn praktijk mensen tot object en middel van de verandering maakt, faalt en dat alleen management dat mensen tot subject en doel van de verandering maakt, echte creativiteit kan en zal opwekken. Het project Co-creatief management wil dit onderscheid tussen instrumenteel (objectgericht), en mensgericht (subjectgericht) management uitdiepen en van daaruit een werkbare theorie en praktijk van co-creatief ondernemen ontwikkelen.

Co-creativiteit

Is een collectief proces, waarbij medewerkers het beste uit zichzelf halen om samen iets nieuws, iets unieks, iets innovatiefs tot stand te brengen met als doel toegevoegde waarde te creëren.
Steunt op zelfonderzoek van alle spelers in het bedrijf, waarbij men het innerlijk kompas van alle deelnemers aanscherpt en hun competenties losmaakt teneinde te komen tot een gemeenschappelijke creatie van nieuwe zingevende economische waarden.
Waarden die interactief ingezet worden tussen het bedrijf en zijn klanten, tussen bedrijf en zijn netwerk, tussen de klanten onderling.