Complexe evoluties

We leven in een wervelend, maar tegelijk uitermate boeiend tijdsgewricht waarin kennis steeds sneller veroudert. Van de beroepen die 100 jaar geleden bestonden, bestaan er vandaag nog amper 10 procent. In zo’n context is het een geweldige uitdaging jongeren, maar ook minder jonge werknemers en vooral ook mensen die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en op onze complexe, uiterst snel evoluerende maatschappij, via relevante opleiding en/of vorming kansen aan te reiken om zich beter te wapenen voor de arbeidsmarkt. Hen voor te bereiden op de toekomst, hen op te leiden naar beroepen die vandaag nog niet bestaan, hen flexibel en weerbaar te maken, hen hoop en kansen te geven. Het gaat dus zoals de EU het in haar LifeLong Learning Programma aangeeft, over ‘new skills for new jobs’. 

Dergelijke ambitie realiseren is vanuit historisch perspectief onuitgegeven. Het stelt overigens nieuwe eisen aan het beleid zowel internationaal als nationaal, maar evenzeer, zij het op kleinere schaal ook aan het onderwijs, aan de bedrijven, de dienstensectoren, de openbare besturen, de non-profit, enz. Waar die vroeger vaak naadloos naast mekaar werkten, mekaar daarbij weliswaar respecterend in hun eigen rol en roeping, geldt vandaag meer dan ooit het adagium dat de een het in steeds toenemende mate niet meer kan zonder de ander.


En hoewel overheden fortuinen spenderen aan het aanbieden van goede opleidingen voor jongeren, aan opleidingen voor volwassenen, aan vorming in goed uitgeruste gespecialiseerde centra, … blijkt toch dat de effectiviteit en de efficiëntie van dat aanbod nog heel wat marge biedt voor verbetering. Het is daarbij duidelijk dat meer samenwerking, een betere kennis en waardering voor mekaars sterktes, voor mekaars kwaliteit, voor het integreren van bepaalde aspecten van vorming en onderwijs, niet alleen meer waar zouden opleveren voor minder geld, maar tegelijk ook de kwaliteit en de inhoud van het aanbod in vele opzichten ten goede zou komen.
Cocom heeft al langer oog voor die problematiek en is zich als geen ander bewust van het belang van het creëren van bruggen, van samenwerkingsverbanden, van strategische allianties. Op dat vlak is Cocom in België zonder meer dé pionier.

 

De antwoorden van Cocom vindt u in onderstaande rubrieken: