Duurzame tewerkstelling

Aan de hand van veldonderzoek wegen te zoeken die bewandeld kunnen worden om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te helpen streven naar een werkzaamheidsgraad van 70% in 2020 (Pact 2020).

Om deze graad te bereiken is het o.a. van belang de werkzaamheidsgraad van allochtonen sterk te verhogen.