Kansen Bieden

Voor de (potentiële) werknemer is het belang van een diploma of een certificaat fundamenteel. Een diploma of een certificaat (in casu een foundation credential of een baccalaureate) biedt immers kansen om:

  • specifieke beroepsgerichte competenties te verwerven.
  • zich persoonlijk te ontwikkelen.
  • de uitdagingen in de job beter aan te kunnen.
  • de interne organisatie beter te laten verlopen. 
  • zich gewaardeerd& betrokken te voelen. 
  • beter en klantvriendelijk om te gaan met mondige burgers. 
  • een andere functie te kunnen uitoefenen. 

Tegelijk is ook voor onze bedrijven goed opgeleid personeel, en permanente vorming onontbeerlijk, want:

Aan de kop van het peloton blijven wordt moeilijker dan ooit. Opleiding en vorming zijn vaak het beste en soms ook het enige antwoord op de veranderende technologie. 
Er was een tijd dat men iemand van de schoolbanken kon plukken die vele jaren inzetbaar was voor het bedrijf. Dat kan nu niet meer. Vandaag geldt voor alle jobs dat er nood is aan permanente vorming en/of bijscholing.
Werknemers kansen bieden op permanente vorming is een belangrijk ‘incentive’ om hen te houden en te motiveren. De beste werknemers willen immers – samen met hun bedrijf – op de eerste rij staan. Bedrijven die hun werknemers die kansen, die opportuniteit niet bieden, lopen kans hun beste krachten te zien overstappen naar een ander bedrijf.
Voor een bedrijf is het vaak interessanter en beterkoop te investeren in leden van het bestaande team medewerkers, dan in het werven en opleiden van een nieuwe medewerker.
Er moet onverkort werk worden gemaakt van meer zelfstandigheid van de werknemers, van een ‘empowerment’ van de mensen om de juist ‘skills’ te ontwikkelen. Het bedrijf van de toekomst zal door talent gemaakt worden of zo niet ten onder gaan.