20111024dsc4814.jpg

Cocom Group: pluralistisch in samenstelling en werking. 

Cocom is een sociaal-maatschappelijk initiatief. Onze doelstelling? Mensen maximale kansen bieden en opwaarderen op maatschappelijk, sociaal en cultureel vlak. Daarvoor werken wij samen met de meest uiteenlopende ondernemingen, organisaties en overheden. Opleiding en vorming zijn onze hefbomen. Bovendien houden wij rekening met eerder verworven kennis en competenties. Zo valoriseren wij ervaring.  Onze ambitie en aanpak richt zich in het bijzonder op ‘ruwe diamanten’ – onontgonnen talent, zeg maar.

Cocom en Lifelong Learning

De Cocom Group is pluralistisch in samenstelling en werking.  Cocom is een sociaal-maatschappelijk initiatief. Onze doelstelling? Mensen maximale kansen bieden en opwaarderen op maatschappelijk, sociaal en cultureel vlak. Daarvoor werken wij samen met de meest uiteenlopende ondernemingen, organisaties en overheden. Opleiding en vorming zijn onze hefbomen. Bovendien houden wij rekening met eerder verworven kennis en competenties. Zo valoriseren wij ervaring.  Onze ambitie en aanpak richt zich in het bijzonder op ‘ruwe diamanten’ – onontgonnen talent, zeg maar.

Het Cocom-model voor Life Long Learning

Levenslang leren (Life Long Learning) is een must. Cocom onderkent deze noodzaak, maar stelt ook vast dat de kloof tussen droom en werkelijkheid vaak groot is. Veel individuen, maar ook bedrijven en organisaties kampen met problemen om hun LLL-ambities waar te maken.

Daarom creëerde Cocom een eigen LLL-systematiek, met volgende aanpak:

  1. We brengen de opleidingsbehoeften van de onderneming/organisatie/overheidsdienst in kaart via een behoefteonderzoek.
  2. We zoeken een geschikte onderwijspartner (in Vlaanderen, Wallonië of Brussel), en houden daarbij rekening met de specifieke noden en wensen van de onderneming/organisatie/overheidsdienst.
  3. We brengen de bedrijfsinterne opleidingen in kaart, en gaan na op welk niveau de gewenste opleiding/vorming zich situeert, conform het EQF – European Qualification Framework. Nu is dat voornamelijk het niveau 4 (secundair onderwijs), 5 (HBO5 of graduaat) en 6 (professionele bachelor). 
  4. Cocom zoekt naar coachingmogelijkheden voor: bedrijfsinterne opleidingen en een evaluatiesysteem van die bedrijfsinterne opleidingen
  5. Afhankelijk van de bestaande, externe knowhow, kan Cocom de evaluatie van bedrijfsinterne opleidingen uitbesteden.
  6. Samen met de onderwijspartners stippelen wij specifieke, flexibele en individuele leerroutes uit, met maximale aandacht voor afstandsonderwijs (inclusief bedrijfsinterne opleidingen). Wij houden ook rekening met EVC’s (eerder verworven competenties) en EVK’s (eerder verworven kwalificaties).
  7. Cocom krijgt hierbij de gewaarde ondersteuning van competentiecentra zoals Actiris, Forem en VDAB.
  8. De officiële onderwijspartners staan in voor de kwaliteitsbewaking.
  9. De on the field-studiecoaching gebeurt door lectoren en docenten van de betrokken onderwijsinstelling. Cocom bouwt op hun expertise.
  10. De officiële onderwijspartner reikt diploma’s of credentials uit aan succesvolle kandidaten. Dat creëert een civiel effect of maatschappelijke waarde.

 

Supporting Life Long Learning

De implementatie van de Life Long Learning-programma’s, die Cocom opzet en permanent opvolgt op het vlak van inhoud, kwaliteit en succesfactoren, vertrouwen wij toe aan hogescholen en Centra voor Volwassenenonderwijs. Voor de opleidingen op het niveau 5 gaat het om een combinatie van beiden. Daarbij zetten wij consequent in op praktijkkennis en e-learning. En is het de uitdrukkelijke bedoeling om officieel erkende diploma’s en/of certificaten te behalen! Elk jaar financiert de Cocom Group – samen met haar industriële- en organisatiepartners – de deelnemende hogescholen en CVO’s voor vele duizenden euro’s. Logisch, want als coöperatieve met sociaal oogmerk wenden wij het netto-jaarresultaat voor het grootste gedeelte aan voor ons doel.