Niet werkloos wachten

Cocom is zich ten volle bewust van de evolutie van de arbeidsmarkt, onderkent de noden van het bedrijfsleven, ziet de problemen waarmee jongeren en volwassenen met een kwetsbaar profiel te kampen hebben. Cocom wil niet werkloos toezien, wil niet aan de kant staan, wenst niet te wachten tot wanneer wetten en decreten officieel beweging mogelijk maken, om tot actie over te gaan. Cocom onderneemt actie, daarbij steunend op het vertrouwen wat het geniet in zowel beleidskringen, als bij eminente academici, in bedrijfskringen, in onderwijs-, opleidings- en vormingscentra, VDAB, enz...
Cocom onderkent in eerste instantie het belang van een (waardevol) diploma. Diplomeren blijft de voornaamste ambitie. Maar Cocom stelt vast dat internationaal een tendens bestaat om ook via waardevolle certificaten, mensen kansen te geven op een job, op een loopbaanperspectief, op meer flexibiliteit, enz.