Het Cocommodel voor Life Long Learning

  1. Behoefteonderzoek naar de opleidingsbehoeften van de onderneming/organisatie/overheidsdienst.
  2. Het zoeken van een geschikte onderwijspartner door de Cocom Group (zowel voor Vlaanderen als Wallonië), inspelend op de noden van de onderneming/organisatie/overheidsdienst.
  3. In kaart brengen van de bedrijfsinterne opleidingen (met niveaubepaling in overeenstemming met het EQF – European Qualification Framework).
  4. Mogelijkheid tot het laten coachen van: Bedrijfsinterne opleidingen en opzetten van een evaluatiesysteem voor bedrijfsinterne opleidingen
  5. Mogelijkheid tot het uitbesteden van evaluatie van bedrijfsinterne opleidingen.
  6. Uitstippelen van een aanvullende specifieke, flexibele en individuele leerroute in afstandsonderwijs bij een onderwijspartner naar EQF niveau 4, 5 en 6. Dit inspelend op de behoeften van de organisatie/onderneming/overheidsdienst en rekening houdend met EVC’s (eerder verworven competenties) en EVK’s (eerder verworven kwalificaties) (inclusief bedrijfsinterne opleidingen).
  7. Kwaliteitslabel en kwaliteitsbewaking door de officiële onderwijspartner.
  8. Studiecoaching “on the field” met de expertise van en door de onderwijspartner.
  9. Diplomering door de officiële onderwijspartner (civiel effect).

Concrete Projecten

Dit model vertaalt zich in volgende concrete "Cocom Projecten"