Eminente Cocom sympathisanten

Sinds het ontstaan van Cocom, het Competentie centrum Ode aan de Mens, hebben heel wat eminente personen hun bijdrage geleverd aan de colloquia en de evenementen van Cocom. Het betreft academici en toppolitici die het belang van de initiatieven van Cocom onderschrijven en ondersteunen. Prof. Dr. Rudi Hakvoort, Prof. Dr. Marc De Vos, Prof. Dr. Mark Elchardus, Prof. Dr. Bea Cantillon, Prof Dr. Luk Bouckaert, Dr. Sofia Svanteson, Dr. Ir. Daniël Lebeau, Prof. Kay Haymeyer, dragen op wetenschappelijke wijze de Cocom-boodschap uit.

Politici als Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese raad, Elio Di Rupo, Eerste Minister van ons land, Kris Peeters, Minister-president van Vlaanderen, Jean-Claude Marcourt, Vice-Président, Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de l'Enseignement supérieur, Dominique Simonet, Ministre de l'Enseignement obligatoire, Kathleen Van Brempt, lid van het Europees Parlement, erkennen het belang van het Cocom-model voor Life Long Learning.

CEO’s van heel wat grote ondernemingen omarmen het werk van het Cocom-team. De heer Jan Smets, directeur van de Nationale Bank van België, en top HR-managers als Walter Huber, Siemens, David Fairhurst, McDonalds, Mark Michiels, bpost, Jean-Christophe Deslarzes, Carrefour, zijn begeesterd door het Cocom-model. In de strijd tegen armoede, in het gevecht tegen werkloosheid, zijn nobele mensen als Daniël Termont en Fons Leroy permanente ambassadeurs van de Cocom-visie. Musici als Claron Mc Fadden, Qilian Chen, Léonard Schreiber, Marc Matthys, Frank Debruyne, Joke Cromheecke en Daniel Blumenthal dragen het Cocom-leerpad op virtuoze wijze uit.Naast voornoemde eminente personen, hebben nog vele anderen zich bij de Cocom-visie aangesloten. Aan al die mensen zijn we erg veel dank verschuldigd. Zij waren voor ons betrouwbare en stevige bakens in 2012.