Cocom Group en zijn talentontwikkelingsallianties
In de geest van onze visie om positieve synergiëen te creëren via samenwerkingsverbanden tussen diverse partners, ontwikkelde Cocom specifieke talentontwikkelingsallianties. Deze allianties kwamen tot stand via samenwerkingen tussen bedrijven en organisaties enerzijds, en één of meerdere hogescholen en de daaraan verbonden Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) anderzijds. Ons doel? Opleiding en vorming aanbieden, op maat van werknemers, schoolverlaters, werkzoekenden, enzovoort. Zodat die via een combinatie van werkplekleren, ervaring en e-learning een perspectief krijgen op een officieel diploma.

Alliantieprojecten van Cocom & Cocom-Sud

Alliantiepartners:

 • Bedrijven: bpost, McDonald’s, Carrefour, Actemium, Cegelec, Siemens, VMA, Rob Montagebedrijf N.V., Maintenance Partners; 
 • Organisaties: Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, Agoria, VDAB, Actiris, Forem; 
 • Overheidsdiensten: FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën, FOD Sociale Zaken;
 • Franstalige hogescholen: Ephec (Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales), Condorcet (Haute Ecole Provinciale de Hainaut);
 • Vlaamse hogescholen: HUB-KAHO (Hogeschool Universiteit Brussel – Katholieke Hogeschool Sint-Lieven), Katholieke Hogeschool VIVES, Plantijn Hogeschool, KdG (Karel de Grote Hogeschool);
 • Andere opleidingsverstrekkers: IPV (Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie).In samenwerking met:

 • Vlaamse Centra voor Volwassenenonderwijs: CVO Antwerpen, CVO IVO Brugge, CVO Brussel, CVO De Oranjerie Diest, CVO Leerdorp Gent;
 • Franstalige Centra voor Volwassenenonderwijs: CPS Libramont, Institut Saint-Laurent Liège, ESA Namur, IEPSCF Uccle, CPS Mons;
 • Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs;
 • Le Ministère de l’Enseignement Obligatoire en de la Promotion sociale ;
 • Selor


Alliantieprojecten:

 • Winkelmanager groot distributie (Niveau 5)
 • Installatie en onderhoudstechnieken (Niveau 5)
 • Onderhoudstechnieken voor de procesindustrie (Niveau 5)
 • Transport- en logistiekmanager (Niveau 5)
 • Onderhoudstechnieken in de maintenance industrie (Niveau 4)
 • Logistiek medewerker (Niveau 4)