The story of the Untapped Diamonds

“To be proud”

Jeugdwerkloosheid aanpakken door gebruik te maken van het push en pull model

Jeugdwerklozen
• Niet of laaggeschoold
• Tussen 18 en -26

Push:
• Jeugdwerklozen worden beschouwd als een groep, een eigen community
• Cocom stelt een communicatieplan op om de jongeren te benaderen via eigen kanalen.
• We gaan uit vanuit het principe “to be proud”. Fierheid is immers een universeel streven bij alle mensen en bevolkingsgroepen.

Pull:
• Gebruik maken van de kracht van de grote industrie om jongeren de kans te geven om werkervaring op te doen.