Inhoud opleiding: transport & logistiek manager Niveau 5

Na deze opleiding kan de dispatcher diverse activiteiten met betrekking tot het goederentransport coördineren en organiseren in een meertalige omgeving zodat de transportwerkzaamheden van een bedrijfssite voor goederenvervoer over de weg optimaal verloopt.
Hij of zij kan
• De bestelling volgens de opdrachten van klanten behandelen
• Het dossier voor het wegvervoer samenstellen en de opvolgingsdocumenten inherent aan het dossier beheren
• De uitvoering van het transport opvolgen controleren en eventuele gebreken bijsturen
• Relevante documenten naar klanten, chauffeurs en leveranciers verzenden
• De route en de dagplanning van de chauffeurs plannen en bijsturen
• De chauffeurs technisch ondersteunen in diverse omstandigheden
• De vervoersactiviteiten van de chauffeurs opvolgen en nazien.

Hierbij bewaakt hij of zij reglementering rond veiligheid, milieu en kwaliteit. Hij of zij beheerst vlot het navigatiemateriaal. Hij of zij kan professionele software voor het wegtransport (oa Transport Management System TMS) efficiënt toepassen. Hij of zij kent grondig de reglementering voor het goederen en wegtransport en het gebruik en de toepassing van alle relevante vervoersdocumenten