Concreet:

Jeugdwerklozen voor een periode van 800 uur (+/- 6 maanden) ervaring laten opdoen binnen grote bedrijven dit in combinatie met bijkomende vorming en opleiding georganiseerd en gecoacht vanuit het onderwijs.

Praktisch:

1. In kaart brengen, screening en selectie van de jeugdwerklozen

Een selectiegroep bestaande uit personen uit het onderwijs, VDAB/Forem/Actiris, Cocom en de uitzendsector
Screenen op:

 • “Droomjob”
 • Attitude
 • Eerder verworven competenties (EVC)


2. Selectie van de participerende bedrijven.

Er wordt een selectie gemaakt van de functies binnen het bedrijf die mogelijk in aanmerking komen. 

Hogescholen en CVO’s zullen de bedrijfsinterne opleidingen voor de betreffende functies evalueren en scoren in termen van studiepunten of lesuren cursist (LUC).

3. De jongeren die positief werden gescreend worden opgedeeld naar regio en bedrijfssectoren en voorgesteld aan participerende bedrijven.

4. Jongeren starten binnen het toegewezen bedrijf een traject “duaal leren” van +/- 800 uur. Hierbij zal de jongere maximaal (en productief) aanwezig zijn op de werkvloer.


5. Permanente caoching: Jongeren worden tijdens hun traject non-stop gecoacht door een team bestaande uit een begeleider van het bedrijf, van het onderwijs, van VDAB/Forem/Acriris, uit de interim sector en dit onder supervisie van Cocom.


Engagementen

Federale overheid:

 • Betaald de jeugdwerkloze zijdens de 800 opleidingsuren binnen het pilootproject (240 personen in 9 regio’s)

De werkzoekende:

 • Een onvoorwaardelijk engagement voor 800 uren werken en leren en motivatie tot definitieve activatie.

VDAB/Forem/Acritis:

 • Aanleveren jeugdwerklozen
 • Mee screenen en nadien coachen

Onderwijs:

 • Bepalen EVC’s
 • Valoriseren bedrijfsinterne opleidingen
 • Opstellen individuele lesprogramma’s
 • Coachen
 • Diplomeren/certificeren

Bedrijven:

 • Jongeren opnemen voor +/- 800 uren
 • Openstaan voor validering van de bedrijfsinterne opleidingen
 • Coachen en leerfaciliteiten bieden aan jongere
 • Betalen van 200 euro per maand, per cursist